Ugrás a tartalomhoz

A KIH pályázati kiírása a magyarországi és határon túli magyar közművelődési programok 2014. évi támogatására

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal pályázati kiírása a magyarországi és határon túli magyar közművelődési programok 2014. évi támogatására

 

A pályázati kiírás megnevezése: PRO-RENO-14

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal nyílt pályázatot hirdet a magyarországi és határon túli magyar közművelődési programok tárgyában.

A keretösszeg felhasználása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltak szerint kell eljárni.
 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. május 31. 24:00 óra

A rendelkezésre álló keretösszeg: 40 000 000 Ft


 

Pályázati kategóriák:
 

-„A" kategória: Dunatáji népek kutatása

-„B"kategória: Egyházak művelődési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenységek támogatása

-„C"kategória: Köz- és felsőoktatásban működő kollégiumok tehetséggondozása és kollégiumi művelődés támogatása

-„D" kategória: Települési identitás és népművészeti tevékenység támogatása

-„E" kategória: Zenei jellegű művelődési rendezvények támogatása

I .téma: Az amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatása

II. téma: Amatőr kórusok kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken való részvételének támogatása
 

Letölthető dokumentumok: