Nemzeti Kiválóság Program - Nemzeti Kiválóság program - KIH portál
Ugrás a tartalomhoz

Nemzeti Kiválóság Program

Ahhoz, hogy Magyarország sikeresen integrálódjon és versenyképessé váljon az európai kutatási térségben, elengedhetetlen, hogy jól képzett kutatókat alkalmazzunk, megfelelő javadalmazást kapjanak kutatóink, bővüljön a fiatal tehetségek rendelkezésére álló lehetőségek köre és egyre többen kapcsolódhassanak be nemzetközileg elismert témába, alakíthassák a tudományos irányvonalakat.

Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljaihoz igazodóan a Nemzeti Kiválóság Programot a kutatói szféra munkaerő-piaci esélyeinek növelésére és a versenyképességi hátrányok felszámolására dolgozták ki. Alapvető célkitűzése, hogy az ország versenyképességének, innovációs teljesítményének és a társadalom megújulásának alapját képező emberi erőforrás minőségét fejlesszék.

A tudományos tevékenység a társadalmi és gazdasági fejlődést elősegítő folyamat, ezért a szakpolitika alakítóinak és a tudomány művelőinek közös felelőssége a változó társadalmi és gazdasági igényeknek megfelelő tudással, kompetenciákkal és alkotóképességgel rendelkező oktatók, kutatók új nemzedékének támogatása, felkészítése a kutatói életpálya kihívásaira.

A programban kiépített ösztöndíjrendszer rendkívül fontos elem lehet a jól képzett, európai látókörű kutatói utánpótlás kinevelésében.

Általános célja a magyar tudás itthon tartása és a kutatók hazacsábítása külföldről. Az ösztöndíj szerves része a kutatói életformának, és egyben a kutatóvá válás, a kutatói pályán való megmaradás biztosítéka is.